Rekenregels daglonen 2022 bekend

Actualiteit | 20 december 2021

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 zijn bekendgemaakt. Door de stijging van het bruto wettelijk minimumloon met 1,41% per 1 januari 2022 gaan het maximumdagloon en ook het maximumpremieloon voor 2022 omhoog. De rekenregels zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maximumdagloon omhoog

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen van het bruto wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op dat brutominimumloon.

Het maximumdagloon bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 228,76 per dag. Het maximum maandloon wordt € 4.975,53 per maand. Dit maximum maandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand.

UVW-uitkering nooit hoger dan het maximumdagloon

De maximumbedragen zijn van belang voor de berekening van de uitkeringen voor de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Heeft u bijvoorbeeld werknemers in dienst die recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof op basis van de WAZO, dan keert het UWV nooit meer uit dan (70% van) het maximumdagloon. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan geregeld zijn dat dit door werkgevers aangevuld wordt tot 100% van het loon, maar dat is niet verplicht.

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen ook omhoog

Het maximum premieloon werd al eerder bekendgemaakt. Dat is per 1 januari 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat nog € 58.311. Het maximum premieloon wordt elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. U hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Auteur

Kees Visser

Rekenregels daglonen 2022 bekend

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.