Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?

Actualiteit | 24 augustus 2022

Uw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een gemeente ook een dergelijke aanslag opleggen als uw pand helemaal niet op het riool is aangesloten? 

Beleidsvrijheid gemeente

In een zaak waarbij bovenstaande vraag aan de orde kwam, stelde de rechtsbank als uitgangspunt dat een gemeente een ruime beleidsvrijheid heeft met betrekking tot de rioolheffing. De Gemeentewet bevat namelijk geen voorschriften over de belastingplicht, het belastbare feit, de heffingsmaatstaven, de tarieven en wat verder voor de heffing en de invordering van de rioolheffing van belang is.

Beperkingen

Voor de rioolheffing geldt wel de beperking dat deze niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, winst of vermogen en dat deze niet onredelijk of willekeurig mag uitpakken. De vraag was of de gemeente het wettelijke recht had om ook een aanslag rioolheffing op te leggen aan degene die niet over een aansluiting op het riool beschikt.

Ook voor collectieve maatregelen

Volgens de rechter mag een gemeente dit inderdaad doen en is niet vereist dat men direct baat heeft bij de opbrengst van de heffing. In de betreffende zaak werd de opbrengst ook gebruikt voor collectieve maatregelen ten aanzien van het riool en de beheersing van grond- en hemelwater, een zaak waarvan iedere inwoner van een gemeente profiteert.

Opslag

De rechtbank achtte ook van belang dat degenen met een aansluiting op het riool via een opslag op de heffing meer betaalden dan degenen zonder aansluiting. De aanslagen rioolheffing bleven dan ook in stand.

Auteur

Kees Visser

Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.