Schenking voor eigen woning in 2016 levert hogere vrijstelling op in 2017!

Actualiteit | 25 juli 2016

-Taxnews 1621 –

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (weer, zie ook onze taxnews 1415) verhoogd naar € 100.000. Omdat het hierbij gaat om een eenmalige vrijstelling, wordt hierbij overgangsrecht ingevoerd voor de situaties waarin al vóór 2017 een beroep is gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 wordt door dat overgangsrecht verlaagd. In sommige gevallen kan er zelfs helemaal geen gebruik meer gemaakt worden van de vrijstelling. De regels hieromtrent zijn erg complex en kunnen ook leiden tot onverwachte uitkomsten. Zo kan bijvoorbeeld een schenking in 2016 er voor zorgen dat de vrijstelling in 2017 hoger uitpakt.

Voor een schenking ten bate van de eigen woning geldt vanaf 2017 een vrijstelling van maximaal € 100.000. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van de schenking onder meer tussen 18 en 40 jaar oud zijn en het geld kort gezegd besteden aan de eigen woning (verwerving, onderhoud, afkoop erfpacht) of aan de aflossing van de eigenwoningschuld. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling.
Ook in voorgaande jaren zijn er al vergelijkbare vrijstellingen tot verschillende bedragen geweest. In het verleden gebruikte vrijstellingen kunnen niet teruggedraaid worden. Maar als al vóór 2010 een verhoogde schenkingsvrijstelling is gebruikt, dan kan door nu al te schenken de vrijstelling van 2017 vergroot worden. Het overgangsrecht bevat voor die situatie namelijk enigszins merkwaardige regels die er voor zorgen dat een schenking in 2016 in sommige gevallen de vrijstelling in 2017 verhoogt.

Het gaat om de situatie waarin vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. In die tijd was deze vrijstelling nog ongeveer de helft lager dan het bedrag dat nu geldt van € 53.016. Om die reden kan vanaf 2010 een beroep gedaan worden op een ‘aanvullende vrijstelling’ tot een bedrag van € 27.570 (bedrag 2016) zodat in totaal toch €53.016 vrijgesteld kan worden geschonken. Is tussen 2010 en 2016 nog geen beroep gedaan op die aanvullende vrijstelling, dan is de aanvullende vrijstelling vanaf 2017 beperkt tot een bedrag van € 27.517. Maar aIs de aanvullende vrijstelling van €27.570 in het jaar 2015 of 2016 is benut, kan daarbovenop in 2017 of 2018 nog tot een bedrag van € 46.984 (€ 100.000 minus € 53.016) een beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling. Een aanzienlijk verschil waardoor een vrijgestelde schenking in 2016 van € 27.570 dus voor een totale nog te benutten vrijstelling van € 74.554 zorgt in plaats van € 27.517.

Belang voor de praktijk
Op het eerste gezicht lijkt de verhoogde schenkvrijstelling eenvoudig uit te werken. Maar de toepassing ervan en het ingewikkelde overgangsrecht kent de nodige aandachtspunten en risico’s. Het is verstandig om u vooraf te laten adviseren over de de voor- en nadelen van het toepassen van deze schenkvrijstelling. Denk hierbij ook aan geldende termijnen en de gevolgen voor het erfrecht, etc. Onze adviseurs kunnen u helpen om een en ander inzichtelijk te maken. Overleg daarom met uw adviseur over uw schenkingsplanning en beoordeel samen of het wellicht voordelig is om in 2016 al te schenken.

Auteur

Joyce Bertens

Schenking voor eigen woning in 2016 levert hogere vrijstelling op in 2017!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.