Suppletie BTW vóór 1 april dan geen belastingrente

Actualiteit | 17 maart 2016

-Taxnews 1608 –

Omzetbelasting (hierna: BTW) wordt op aangifte voldaan en heeft altijd betrekking op een tijdvak van een maand, kwartaal of kalenderjaar. De belastingplichtige ondernemer is verplicht om tijdig aangifte te doen en de verschuldigde BTW ook tijdig af te dragen. In de aangifte over het laatste tijdvak van het kalenderjaar dienen diverse correcties te worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld die voor privégebruik. Vaak blijkt echter pas na afloop van het jaar, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening, dat de werkelijk verschuldigde BTW hoger of lager moet zijn dan die is aangegeven.

Vanaf 1 januari 2012 bestaat een wettelijke verplichting om eventuele fouten in BTW-aangiften van de afgelopen vijf jaar aan de Belastingdienst te melden, zodra deze kenbaar zijn geworden. Als het daarbij gaat om correcties van € 1.000 of minder, mag de correctie ook worden verwerkt in de eerstvolgende BTW-aangifte. In alle andere gevallen moet een suppletie aangifte worden ingediend.

Zo’n suppletie aangifte vindt plaats via een formulier dat is te downloaden van het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van de omstandigheden kan een verzuimboete van 5% van het verschuldigde BTW-bedrag worden opgelegd. Daarnaast kan ook belastingrente in rekening worden gebracht. Als de suppletie niet ‘spontaan’ wordt ingezonden en de Belastingdienst daar op een later moment zelf achter komt, kan een vergrijpboete worden opgelegd van 25% in geval van grove schuld en zelfs 50% bij gebleken opzet. Ook kan daarbij een ‘schuldonderzoek’ worden ingesteld (zie onze Taxnews 1526).

Is over een jaar te weinig BTW aangegeven, dan kan de betaling van belastingrente worden voorkomen door binnen drie maanden na afloop van het jaar de suppletie aangifte in te dienen. Voor de BTW over 2015 moet dat dus vóór 1 april 2016 gebeuren.

Belang voor de praktijk

Door nog vóór 1 april 2016 een suppletie aangifte in te dienen voor in 2015 te weinig betaalde BTW, kunnen ondernemers voorkomen dat zij belastingrente moeten betalen. Correcties tot € 1.000 mogen echter ook verwerkt worden in de eerstvolgende aangifte BTW. In dat geval wordt geen naheffingsaanslag opgelegd en is dus ook geen sprake van te betalen boete of belastingrente over de correctie. Neem contact op met onze adviseurs als u vragen heeft hierover.

Auteur

Sander Gardebroek

Suppletie BTW vóór 1 april dan geen belastingrente

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.