Terbeschikkingstelling van artsen aan ziekenhuizen belast met BTW

Alert

Een BV sluit overeenkomsten met ziekenhuizen voor de terbeschikkingstelling van basisartsen en medisch specialisten. In de overeenkomsten is vastgelegd dat de arts zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en voor risico van de ziekenhuizen verricht. De BV is van mening dat haar dienstverlening BTW-vrijgestelde gezondheidskundige verzorging betreft en maakt bezwaar tegen haar afdracht op aangifte. Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden oordelen de dienstverlening van de BV kwalificeert als met BTW belaste ter beschikkingstelling van personeel en niet gelijk zijn aan de diensten van zelfstandige medische specialisten. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel. Dat het artsen zijn die ter beschikking worden gesteld, maakt niet dat de diensten van de BV kunnen worden aangemerkt als gezondheidskundige verzorging door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep. De afdracht van BTW is dus terecht.

Belang voor de praktijk
Deze zaak maakt duidelijk dat de naam van de overeenkomst niet bepalend is voor het vrijgesteld verrichten van medische diensten. Bij BTW-vrijgestelde medische handelingen is namelijk de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte medische handeling, terwijl dat bij het ter beschikking stellen van personeel niet het geval is. In de praktijk kan BTW-heffing worden voorkomen door een overeenkomst van opdracht te sluiten op grond waarvan BTW-vrijgestelde medische handelingen worden verricht in plaats van het ter beschikking stellen van personeel.

Auteur

Sander Gardebroek

Terbeschikkingstelling van artsen aan ziekenhuizen belast met BTW

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.