Tien tips voor het einde van 2016

Actualiteit | 19 december 2016

– Taxnews 1634 –

Zo aan het einde van het jaar komen allerlei eindejaarstips uit. Voor het gemak en de overzichtelijkheid hebben wij 10 tips vermeld in plaats van tientallen. Mocht u interesse hebben in een toelichting dan wel de verdere mogelijkheden neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

1. Benut de vrije ruimte: geen kostenaftrek beperking

Heeft u goed in beeld in hoeverre u gebruik heeft gemaakt van de vrije ruimte van 1,2% van de totale loonsom? Het kan u fiscaal voordeel opleveren om de ruimte die u nu heeft te gebruiken voor het onbelast uitkeren van vergoedingen (ook in geld) en of verstrekkingen van goederen.

2. Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen eenvoudiger! Richt uw automatisering daarop in!

Vanaf 2017 hoeft u niet langer een verzoek in te dienen voor de teruggaaf van de btw voor oninbare vorderingen. Dit kan worden verwerkt in de reguliere aangifte btw. Bij oninbare vorderingen die langer dan 1 jaar open staan wordt verondersteld dat deze oninbaar zijn. Richt uw automatisering daarom zo in dat u een signaal krijgt na 1 jaar en controleer uw huidige openstaande vorderingen. Mogelijk dat u nog dit jaar actie moet ondernemen voor teruggaaf van btw op oude vorderingen.

3. Controleer uw sectorindeling

De fiscus beoordeelt de sectorindeling van bedrijven de laatste tijd vaker en vaker. De sectorindeling is beslissend voor de hoogte van de sectorpremie die van invloed kan zijn op de hoogte van de verschuldigde premie. Veel werkgevers zijn in verkeerde sector ingedeeld, hetgeen tot een teruggaaf dan wel een te betalen bedrag kan leiden.

4. Vermijd heffing in box 3

De box 3 heffing wordt aangepast en uw vermogen vanaf € 75.000 wordt zwaarder belast. Bij een rentevergoeding van 0,5% kan dit leiden tot een belastingdruk van ruim 280%! Uw vermogen in box 3 kunt u temperen via de BV dan wel via een fonds voor gemene rekening. Andere oplossingen zijn het nu betalen van belastingaanslagen, vooruit betalen van hypotheekrente, de aankoop dit jaar van een lijfrente, het doen van grote aankopen en het gebruik maken van de jaarlijkse vrijstellingen om te schenken

5. Pensioen in eigen beheer: wat gaat u doen?

Verdere opbouw is niet meer mogelijk in 2017. U moet daarom nu in actie komen! Los daarvan kunt u in 2017 gebruik maken om de pensioenpot met 34,5% belastingkorting uit te keren, de pensioenpot om zetten in een spaarvariant die later moet worden uitgekeerd of kunt u besluiten om de pensioenpot te laten staan. Raadpleeg uw adviseur om na te gaan wat gezien uw gehele fiscaal financiële positie wenselijk is.

6. Wel of geen fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Kom nu in actie!

Bij een fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt één aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Indien u overweegt om een fiscale eenheid vennootschapsbelasting (FE Vpb) te vormen dien dan het verzoek in vóór 31 maart 2017 anders dient u toch nog meerdere aangiften vennootschapsbelasting in te dienen. Indien u voorziet dat de FE Vpb in de loop van 2017 zal verbreken, kan het raadzaam zijn om te verzoeken de FE Vpv reeds met ingang van 1 januari 2017 te verbreken. Dit verzoek moet nog dit jaar zijn ingediend.

7. Aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

Nu kunt u als eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Per 2017 zou deze aftrek niet langer bestaan en worden vervangen door een sobere subsidieregeling. Na kritiek van diverse belangenorganisaties en de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dit voorstel een jaar aan te houden. De huidige aftrekregeling geldt dus nog in 2017!

8. Gebruik uw herinvesteringsreserve en documenteer uw voornemen!

Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserve niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die u in 2013 gevormd heeft, moet u nog vóór 31 december 2016 benutten. Heeft u later een herinvesteringsreserve documenteer dan het voornemen per vennootschap waar de herinvesteringsreserve is gevormd.

9. Voorkom verliesverdamping

Beoordeel of uw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. U kunt namelijk in de vennootschapsbelasting uw verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar, of met de winsten uit de komende 9 jaren.

10. Optimaliseer de investeringsaftrek

Ondernemers die in een kalenderjaar in bedrijfsmiddelen investeren, kunnen een percentage van het investeringsbedrag van de winst in aftrek brengen. Vanaf een investeringsbedrag van 2.300 tot aan een bedrag van € 311.242 bestaat recht op aftrek. Het spreiden van investeringen over 2016 en 2017 kan een hogere investeringsaftrek opleveren.

Auteur

Joyce Bertens

Tien tips voor het einde van 2016

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.