Tijdklemmen op polissen eigen woning verdwijnen per 1 april aanstaande

Alert


Veel mensen hebben een kapitaalverzekering- (KEW), spaarrekening- (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) waarmee belastingvrij vermogen opgebouwd wordt voor toekomstige aflossing van de hypotheek. De regels rond deze vrijgestelde verzekeringen zijn even ingewikkeld als talrijk. Maar per 1 april aanstaande wordt een belangrijke wijziging in de fiscale spelregels rondom deze vrijstellingen verwacht.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling KEW, SEW of BEW is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies of bedragen worden voldaan. Deze minimumtermijnen van 15 en 20 jaar worden in de praktijk aangeduid als de fiscale tijdklemmen. Als een polis tot uitkering komt voordat de termijn is verstreken, is geen vrijstelling van toepassing en is het saldo van de uitkering verminderd met ingelegde bedragen volledig belast met inkomstenbelasting in box 1.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën te kennen gegeven dat uit nader onderzoek blijkt dat het laten vervallen van de zogenoemde tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW geen materieel nadelige impact zal hebben voor banken en verzekeraars. Daarom stelt hij voor om de tijdklemmen te laten vervallen met ingang van 1 april 2017.

Door het laten vervallen van de tijdklemmen wordt het mogelijk om de vrijstelling ook toe te passen bij vroegtijdige afkoop. Let wel: voortijdige afkoop is – los van de fiscale gevolgen – doorgaans niet gunstig omdat de kosten van een KEW, SEW of BEW veelal aan het begin van de looptijd vallen en de opbouw van vermogen en het rendement vooral na de eerste jaren plaatsvindt.

Toch kan het om andere redenen gewenst zijn om tot afkoop over te gaan, bijvoorbeeld vanwege de wens om hypotheekvrij te zijn of als gevolg van bepaalde persoonlijke omstandigheden (zoals scheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Voor een deel van deze situaties geldt overigens dat afkoop met behoud van de vrijstelling al mogelijk is op basis van de maatregelen die zijn ingegaan per 1 januari 2017.

Belang voor de praktijk

Bij beëindiging van de verzekering, spaarrekening of beleggingsrecht binnen de periode van 15 of 20 jaar is vanaf 1 april 2017 de periode van premiebetaling in de meeste gevallen niet meer relevant. Dat betekent dat de verzekeringen met behoud van de vrijstelling (desgewenst vroegtijdig) kunnen worden beëindigd. Laat u wel goed informeren over de financiële en fiscale gevolgen van een vroegtijdige afkoop en bekijk samen met één van onze adviseurs uw mogelijkheden.

Auteur

Tijdklemmen op polissen eigen woning verdwijnen per 1 april aanstaande

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.