UBO-register: Zijn alle gegevens aandeelhouder eenvoudig zichtbaar per 26 juni 2017?

Actualiteit | 26 mei 2017

Kort geleden heeft de Nederlandse wetgever haar invulling van de Europese wetgeving bekendgemaakt en het UBO-register wordt per 26 juni 2017 openbaar. Het doel van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinancering en fraude door inzichtelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende (“Ultimate Beneficial Owner”) van een bedrijf is. In het UBO-register worden gegevens geregistreerd over deze uiteindelijke belanghebbenden van entiteiten (onder andere vennootschappen, stichtingen, maatschappen en coöperaties). Hierna gaan wij in op de gevolgen van het UBO-register, welke gegevens in het UBO-register worden opgenomen en of al deze gegevens eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door een willekeurige derde.

In het register worden vooralsnog enkel de gegevens opgenomen van uiteindelijk gerechtigden met een belang in een entiteit van 25% of meer. Uiteindelijk wordt ernaar gestreefd om dit naar 10% te krijgen. Bestaande entiteiten moeten binnen 18 maanden na 26 juni 2017 de gegevens registreren bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel beheert het UBO-register. Ook bestuurders van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten zich registreren in het Ultimate Beneficiairy Owner-register (UBO-register). In het wetsvoorstel is voor deze goede doelen geen uitzondering opgenomen.

In het UBO-register worden per 26 juni 2017 de volgende gegevens van de UBO opgenomen:

  1. naam;
  2. aard en omvang van het economische belang in de entiteit (bandbreedte 25%, 50%, 75% en 100%);
  3. geboortemaand + geboortejaar;
  4. nationaliteit;
  5. woonstaat;
  6. BSN en/of fiscaal nummer;
  7. volledige geboortedatum en geboorteplaats en
  8. aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument.

De eerste vijf gegevenssets zijn openbaar te raadplegen tegen betaling van enkele euro’s. Alle gegevenssets zijn echter enkel te raadplegen door bevoegde (veelal overheids-) instanties zoals banken en verzekeraars. Dit deel is echter alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO. Wanneer door publicatie van de gegevens risico wordt gelopen op kidnapping of geweld, kan verzocht worden om afscherming van een deel van de gegevens. Onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst hebben echter altijd inzage in het register.

Uit het huidige wetsvoorstel blijkt dat gegevens van participanten in een ‘Fonds voor gemene rekening’ (FGR) vooralsnog niet hoeven worden opgenomen in het UBO-register. Hiermee blijft de FGR een belangrijke tool om vermogen te anonimiseren.

Belang voor de praktijk
Met de invoering van het UBO-register worden veel gegevens – ongewild – zichtbaar gemaakt en om die reden is het register momenteel voer voor discussie. Met name over de vraag waar de grens ligt tussen schending van de privacy en de gewenste transparantie voor de overheid.
Heeft u vragen over het UBO-register of bent u benieuwd in hoeverre het register gevolgen heeft voor de zichtbaarheid van uw vermogen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden voor het anonimiseren van uw vermogen?

Auteur

UBO-register: Zijn alle gegevens aandeelhouder eenvoudig zichtbaar per 26 juni 2017?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.