Uitgelekte fiscale plannen van het nieuwe kabinet

Alert

De onderhandelingen tussen de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn nagenoeg afgerond. Een aantal wensen van het nieuwe kabinet ligt al op straat. Daarom hebben we alvast een overzicht voor u gemaakt, uiteraard met een klein voorbehoud, aangezien het aankomend regeerakkoord nog niet openbaar is.

Afschaffing dividendbelasting

Er komt een einde aan de dividendbelasting. Voor Nederlandse bedrijven bespaart het vooral een hoop administratieve rompslomp. Maar partijen die niet belastingplichtig zijn in Nederland hebben voordeel van de afschaffing. Dat zijn bijvoorbeeld stichtingen, VBI’s, de overheid en buitenlandse partijen.

Vennootschapsbelasting gaat nog verder omlaag

De vennootschapsbelasting voor bedrijven gaat omlaag. Het belastingtarief in de eerste tariefschijf (over de eerste € 200.000 euro winst) gaat van 20 naar 16 procent, aldus het plan van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het tarief van de voor de winst boven dit bedrag gaat van 25 procent omlaag naar 21 procent.

Op Prinsjesdag was al aangekondigd dat de vennootschapsbelasting vanaf 2018 verminderd zou worden door stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf. In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.
Hierdoor kan, als het mogelijk is winst uit te stellen of lasten nog in dit jaar te nemen, een tariefsvoordeel behaald worden.

Vereenvoudiging van vier naar twee belastingschijven

Twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37%. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan € 68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem ingaat per 2019, mits de Belastingdienst dit aankan.

Eigenwoning forfait en hypotheekrenteaftrek verlaagd

Het eigenwoning forfait gaat omlaag van 0,75 procent naar 0,6 procent van de WOZ-waarde. Daartegenover zal de Wet Hillen de komende twintig jaar wordt afgeschaft waardoor iemand die zijn hypotheek heeft afgelost weer belasting gaat betalen over het eigenwoning forfait.

De hypotheekrenteaftrek zal fors worden verlaagd vanaf 2020. De hypotheekrenteaftrek wordt momenteel al afgebouwd, met een half procent per jaar. Het tempo van de afbouw gaat vanaf 2020 flink omhoog, naar 3 procent per jaar. Waar de aftrek eerst 52 procent bedroeg, moet dat uiteindelijk uitkomen op 38 procent.

Verhoging BTW tarief en energieheffing

Voor niets gaat de zon op. Om deze maatregelen te bekostigen, overweegt het nieuwe kabinet een BTW-verhoging en een hogere heffing op energie. Zo gaat het lage BTW-tarief, dat met name bij levens-, genees- en hulpmiddelen en boeken van toepassing is, omhoog van 6 naar 9 procent.

Auteur

Joyce Bertens

Uitgelekte fiscale plannen van het nieuwe kabinet

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.