Uitspraak Hoge Raad: check uw alimentatieberekening!

Actualiteit | 9 november 2015

– Taxnews 1536 –

Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen (hierna: WHK) in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien. Hierdoor is de alleenstaande ouderkorting en de alleenstaande oudertoeslag komen te vervallen. Tevens is de aftrekpost kosten levensonderhoud kinderen geschrapt. Dit laatste betekent dat de ouder die kinderalimentatie betaalt deze niet meer in de inkomstenbelasting kan aftrekken.

Wel kunnen alleenstaande ouders sinds 1 januari 2015 aanspraak maken op een verhoging van het zogeheten kindgebonden budget. Deze verhoging staat bekend onder de noemer “alleenstaande ouderkop” en vervangt de alleenstaande ouderkorting en de alleenstaande oudertoeslag.

De vraag die sinds de inwerkingtreding van WHK opkwam, is hoe dient nu te worden omgegaan met de wijziging bij het berekenen van de kinderalimentatie? Komt het kindgebonden budget in mindering op de behoefte van het kind of moet het kindgebonden budget in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt? In het eerste geval is de kinderalimentatie lager. In het tweede geval is, wanneer de alimentatiegerechtigde ouder het kindgebonden budget ontvangt, juist de partneralimentatie lager. Diens draagkracht neemt namelijk toe.

Op 9 oktober jongstleden heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de overheidsregelingen om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten aan de verzorging en de opvoeding van de kinderen, niet de behoefte van de kinderen verminderen en dat ouders verplicht zijn om naar draagkracht hun kinderen te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding. Met andere woorden, de tegemoetkomingen verhogen de draagkracht van die alleenstaande ouder.

Belang voor de praktijk

Het kindgebonden budget verhoogt het inkomen van de alleenstaande ouder en komt niet in mindering op de kosten van een kind. De draagkracht van die ouder is hierdoor hoger. Dit leidt weliswaar tot een hogere kinderalimentatie, maar vermindert de partneralimentatie voor de alleenstaande ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Tot op heden is met deze verwerking niet of nauwelijks rekening gehouden. Het is dus raadzaam om na te gaan of de huidige alimentatieregeling in lijn is met de uitspraak van de Hoge Raad.

Auteur

Joyce Bertens

Uitspraak Hoge Raad: check uw alimentatieberekening!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.