Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuld

Actualiteit | 28 december 2015

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de eigen woning. Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om aan de informatieplicht voor uw eigenwoningschuld te voldoen. Dat is goed nieuws voor iedereen die bij een familielid of bijvoorbeeld zijn of haar eigen bv geld geleend heeft voor de eigen woning.

Informatieplicht

Heeft u een eigenwoninglening waarvoor een annuïtaire aflossingseis geldt en is deze lening niet afgesloten bij een bank, verzekeraar of andere financiële instelling, dan heeft u een informatieplicht.

Tip: De informatieplicht geldt bijvoorbeeld als u geld geleend heeft voor uw eigen woning bij uw bv of bij een familielid.

De verschillende momenten en de wijze waarop u aan uw informatieplicht moet voldoen wijzigen met ingang van het belastingjaar 2016. Vanaf dat moment verstrekt u alle gegevens waarvoor de informatieplicht geldt in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat is goed nieuws omdat u op deze manier ook niet meer kunt vergeten om aan uw informatieplicht te voldoen.

Tip: De informatieplicht geldt niet voor uw oude eigenwoninglening bij bijvoorbeeld uw bv die nog onder de oude regels valt. Over het algemeen zijn dit leningen die al bestonden op 31 december 2012 en waarvoor u geen aflossingsverplichting heeft. Overleg met uw adviseur of uw lening aan deze voorwaarde voldoet.

Overgangsregeling periode tot 1 januari 2016

De nieuwe manier van informatieplicht is van toepassing op alle schulden die zijn aangegaan na 31 december 2015 en voor wijzigingen tijdens de looptijd die zich voordoen vanaf 1 januari 2016.

Informatieverstrekking die betrekking heeft op de periode voor 1 januari 2016 blijft lopen via het bestaande informatieformulier. Dit betekent dat u informatie over een afgesloten lening in 2015 via dit informatieformulier moet verstrekken uiterlijk bij de aangifte inkomstenbelasting 2015. Dient u de aangifte inkomstenbelasting 2015 in na 31 december 2016, dan is de uiterste termijn voor het verstrekken van de informatie 31 december 2016. Is er in 2015 iets gewijzigd in de rente, de looptijd of de aflossing van de in de periode voor 2015 afgesloten lening, dan bent u verplicht van deze wijziging melding te maken uiterlijk 31 januari 2016.

Tip: De Staatssecretaris heeft aangekondigd deze termijn bij besluit op te rekken van 31 januari 2016 naar 31 december 2016.

De maatregelen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog haar goedkeuring geven.

Auteur

Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuld

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.