Verhoging van het verlaagde btw-tarief op 1 januari 2019

Actualiteit | 21 december 2018

Op 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw-tarief verhoogd. Deze wijziging levert in de praktijk de nodige vragen op. Hieronder de zes meest gestelde vragen.

1. Wat is aanleiding voor de btw-verhoging op 1 januari 2019?

De aanleiding voor de verhoging van het verlaagd btw-tarief van 6% naar 9% vormt de wens van het kabinet om consumptie zwaarder te belasten en de belastingdruk op arbeid te verminderen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het belasten van consumptie economisch gezien minder verstorend werkt dan het belasten van arbeid.

2. Welke partijen gaan de gevolgen van deze btw-verhoging merken?

De verhoging van het verlaagde btw-tarief heeft gevolgen voor de volgende partijen:

  • Ondernemers die leveringen van goederen en diensten verrichten tegen het verlaagde tarief;
    Consumenten en ondernemers zonder (of met slechts gedeeltelijk) recht op vooraftrek van btw.
  • Ondernemers staan namelijk voor de vraag of zij hun verkoopprijzen met 3% moeten verhogen, terwijl hun klanten mogelijkerwijs worden geconfronteerd met een verhoging van de inkoopprijzen.

3. Welke goederen en diensten worden duurder?

Het gaat specifiek om goederen en diensten die onder het verlaagde btw-tarief vallen (Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968). Bij goederen gaat het bijvoorbeeld om voedingsmiddelen en boeken. Bij diensten kan worden gedacht aan de diensten van bijvoorbeeld een kapper, fietsenmaker of schilder.

4. Op welk moment wordt het van toepassing zijnde btw-tarief bepaald?

De btw is verschuldigd op de datum van uitreiking van de factuur. Bij een factuurdatum in 2018 is dus 6% btw verschuldigd. Facturen uitgereikt op en na 1 januari 2019 dienen met 9% btw belast te worden.

5. Moet er btw worden nageheven bij vooruitbetalingen?

Nee, de Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven het naheffen over vooruitbetalingen niet wenselijk te achten. Hij wil ondernemers in dergelijke situaties niet confronteren met extra inspanningen die met de naheffing gepaard gaan. Er kan op dit punt dus onder voorwaarden een fiscaal voordeel worden behaald door in 2018 te factureren, terwijl de prestatie in 2019 wordt verricht.

6. Hoe kunnen ondernemers anticiperen op de aanstaande btw-verhoging?

Ondernemers zullen vooral administratief moeten anticiperen op de aanstaande btw-verhoging. Te denken valt aan een aanpassing van de verkoopprijzen, facturen en offertes (waarbij facturatie vanaf 1 januari 2019 plaatsvindt).
Daarnaast moet de administratie worden aangepast. Uit de boekhouding dient te blijken hoeveel prestaties tegen het verlaagde tarief zijn verricht en hoeveel btw voldaan moet worden. Ook ten aanzien van de inkoop van prestaties met het verlaagde btw-tarief moet een adequate administratie gevoerd.

Auteur

Sander Gardebroek

Verhoging van het verlaagde btw-tarief op 1 januari 2019

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.