Verkeersboete soms toch belastingvrij

Actualiteit | 26 november 2015

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor verkeersboeten is een uitzondering mogelijk.

Uitsluitingen vrije ruimte

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn echter wettelijk uitgesloten van de vrije ruimte. U kunt deze vergoedingen en verstrekkingen niet aanwijzen in de vrije ruimte en moet deze daarom individueel bij uw werknemers belasten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde auto, vergoedingen voor een woning, misdrijven en de geldboeten.

Verkeersboeten wel ten laste van de vrije ruimte

Voor verkeersboeten is hierop door de Belastingdienst in het Handboek loonheffingen een uitzondering opgenomen. Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium mag een verkeersboete in de volgende gevallen toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:

  • u heeft aan uw werknemer toegezegd om de verkeersboete niet te verhalen;
  • u besluit later om de verkeersboete niet op uw werknemer te verhalen.
    De vergoeding moet wel voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Als u voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium, kun u, onder verwijzing naar het Handboek loonheffingen, zowel Nederlandse als buitenlandse verkeersboetes aanwijzen in de vrije ruimte. Voorwaarde is dat u aan uw werknemer heeft toegezegd om de verkeersboete niet te verhalen of dat u later besluit om de verkeersboete niet op uw werknemer te verhalen. U hoeft deze verkeersboete dan dus niet verplicht individueel te verlonen bij uw werknemer.

Let op

De uitzondering voor verkeersboeten is opgenomen in het Handboek loonheffingen 2015. Het is op dit moment niet duidelijk of deze uitzondering ook in het Handboek loonheffingen 2016 wordt opgenomen. Bovendien moet vanaf 2016 waarschijnlijk rekening gehouden worden met de aangekondigde aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium.

Auteur

Anne-Marie Dijkhorst

Verkeersboete soms toch belastingvrij

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.