Verruiming toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting

Actualiteit | 15 juni 2016

– Taxnews 1617 –

Onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een beleidsbesluit de toepassing van de zogenoemde samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting verruimd. Deze samenloopvrijstelling houdt kort gezegd in dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als sprake is van levering van een bouwterrein (in de bouw- en handelsfase) waarover omzetbelasting is verschuldigd. De Nederlandse wetgeving hanteert een te krappe definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in vergelijking tot de Europese wetgeving. Daardoor werd de samenloopvrijstelling soms ten onrechte niet toegepast. De staatssecretaris heeft nu goedgekeurd dat als volgens de Europese wetgeving sprake is van een bouwterrein de Nederlandse samenloopvrijstelling kan worden toegepast.

Tot dit moment was de vrijstelling alleen van toepassing bij een bouwterrein in de zin van de Nederlandse wetgeving, bijvoorbeeld doordat er bewerkingen aan de grond hebben plaatsgevonden of een bouwvergunning is verleend. Het Europese Hof van Justitie heeft echter aangegeven dat onder een bouwterrein moeten worden verstaan: onbebouwde terreinen die zijn bestemd te worden bebouwd met een opstal. Met andere woorden, een ruimere definitie waardoor de samenloopvrijstelling eerder van toepassing is.. Met deze goedkeuring is dit verschil in regelgeving opgeheven en wel met terugwerkende kracht tot 17 december 2015.

Bij deze goedkeuring gelden wel nog enkele voorwaarden. Zowel de leverancier als de afnemer moeten zich op het standpunt stellen dat over de levering omzetbelasting is verschuldigd en dat deze omzetbelasting op aangifte is voldaan. De goedkeuring vervalt en de door de goedkeuring niet geheven belasting is alsnog verschuldigd als de leverancier of de afnemer zich op enig moment op een ander standpunt stelt. Het verzoek om toepassing wordt gedaan aan de inspecteur. Op verzoek kan teruggaaf of vermindering van overdrachtsbelasting worden verleend als de voldoening op aangifte dan wel de naheffingsaanslag op of na 17 december 2015 onherroepelijk is komen vast te staan. Dit betekent dat leveringen vanaf 5 november 2015 nog in aanmerking kunnen komen voor teruggaaf.

Belang voor de praktijk

Het besluit geeft een verruiming ten opzichte van de huidige situatie waarin de fiscus de samenloopvrijstelling voor bouwterreinen beperkt toestond. Indien u na 5 november 2015 een bouwterrein heeft gekocht of voornemens bent om een bouwterrein te kopen, laat u zich dan goed adviseren welke mogelijke mogelijkheden er zijn voor teruggave of ter voorkoming van het betalen van zowel omzetbelasting als ook overdrachtsbelasting. Onze adviseurs kunnen u hierbij van dienst zijn!

Auteur

Joyce Bertens

Verruiming toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.