Voorwaarden verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning met handig schema

Actualiteit | 20 februari 2017

Met ingang van 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. De schenkingsvrijstelling is niet beperkt tot een schenking van een ouder aan een kind. De begunstigde (of diens partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van schenking. Het bedrag van € 100.000 mag in één keer worden geschonken, maar een verdeling over twee of drie jaar is ook mogelijk. Bij een schenking van ouders mag is een gedeelte van € 25.526 vrij te besteden. Het restant moet worden besteed aan de eigen woning. Bij een schenking van iemand anders is het vrij te besteden bedrag € 2.129. Andere aanvullende voorwaarden zijn:

  • De schenking moet onvoorwaardelijk worden gedaan. Wel mag zijn vastgelegd dat de schenking vervalt als de begunstigde het geld niet of niet op tijd gebruikt voor de eigen woning.
  • Het schenkingsbedrag moet daadwerkelijk zijn betaald en dit moet schriftelijk kunnen worden aangetoond.
  • De schenking moet binnen drie jaar worden besteed aan de eigen woning. De bestedingstermijn van drie jaar begint te lopen op het moment van de eerste schenking.
  • De begunstigde moet kunnen aantonen dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning.
  • Als de schenking niet of niet op tijd gebruikt voor de eigen woning, geldt een meldingsplicht aan de Belastingdienst, te weten uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van schenking.

Voor de situatie waarin al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling is gebruikt geldt overgangsrecht dat erg ingewikkeld in elkaar zit. Hieronder geven wij een schema waarmee in dat geval de hoogte van de vrijstelling kan worden bepaald.

Belang voor de praktijk
Toepassing van de verhoogde schenkvrijstelling lijkt eenvoudiger dan het is. Naast het ingewikkelde overagngsrecht, zullen ook de gevolgen voor het erfrecht en huwelijksvermogensrecht in kaart gebracht moeten worden, voordat u gaat schenken. Het is daarom verstandig om u vooraf te laten adviseren over de voor- en nadelen van het toepassen van deze schenkvrijstelling. Onze adviseurs kunnen u helpen om één en ander inzichtelijk te maken.

stroomschema hoogte schenkingsvrijstelling

Auteur

Joyce Bertens

Voorwaarden verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning met handig schema

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.