Vraag en antwoord over BTW privé gebruik auto

Actualiteit | 2 juni 2017

Een werknemer die gebruik maakt van een auto van de zaak kan te maken krijgen met een bijtelling voor de loonheffing. Maar voor de werkgever zelf heeft een auto van de zaak ook gevolgen voor de BTW. Hieronder bespreken wij een aantal praktijkvragen met betrekking tot de btw-correctie privégebruik auto naar aanleiding van een recente rechtspraak.

Wat is de btw-correctie privégebruik auto?

De btw-correctie privégebruik auto heeft ten doel om genoten aftrek van voorbelasting te corrigeren voor het privégebruik van de desbetreffende auto. Deze correctie vindt plaats in het laatste btw-tijdvak van het jaar. De btw-correctie mag worden gemaakt aan de hand van het werkelijk gebruik (bewijs noodzakelijk) of aan de hand van een forfaitair (2,7% of 1,5% over de catalogusprijs inclusief BTW en BPM).

Vanaf wanneer geldt deze wet- en regelgeving?

Deze wet- en regelgeving geldt vanaf 1 juli 2011.

Klopt het dat deze wet- en regelgeving wordt betwist?

Ja, de wet- en regelgeving die geldt vanaf 1 juli 2011 wordt inderdaad betwist. Hiervoor is een viertal proefprocedures opgestart.

Welke recente ontwikkelingen zijn er met betrekking tot deze procedures?

De Hoge Raad wijst twee van de vier proefprocedures gedeeltelijk terug naar het Hof voor nadere bepaling van de omvang van de btw-correctie. In de twee andere zaken zijn alle klachten ongegrond verklaard. De Hoge Raad is in elk geval van oordeel dat wet- en regelgeving niet op principiële gronden hoeft te worden afgewezen.

Voor de praktijk is het met name van belang dat de Hoge Raad aangeeft dat het werkelijke privégebruik niet louter aan de hand van een sluitende kilometeradministratie hoeft te worden aangetoond. Hier lijkt dus een opening te ontstaan voor het realiseren van een btw-teruggaaf op basis van andere informatie.

Naast het bovenstaande heeft de Hoge Raad in de proefprocedures tevens het volgende beslist:

  • dat de wetswijziging per 1 juli 2011 niet in strijd is met de Europese regelgeving en Nederland een forfaitaire regeling mag toepassen;
  • het in rekening brengen van een kleine vergoeding voor het privégebruik van de auto er niet toe leidt dat slechts btw is verschuldigd over die vergoeding. Daardoor zou de btw-correctie privégebruik auto namelijk niet aansluiten bij het werkelijke privégebruik;
  • een verschil in berekening voor de correctie privégebruik voor in eigendom gehouden auto’s en geleasede auto’s niet in strijd is met het neutraliteitsbeginsel;
  • het neutraliteitsbeginsel ook niet wordt geschonden doordat de bpm in de forfaitaire methode is meegenomen terwijl deze in de wettelijke methode (werkelijk gebruik)niet wordt meegenomen.

Hoe kan het werkelijk gebruik, los van een kilometeradministratie, worden aangetoond?

Om de omvang van het (werkelijke) privégebruik aan te kunnen tonen, zijn aanvullende gegevens vereist. Daarbij kan volgens de Hoge Raad worden gedacht aan de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is, de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt of statistische gegevens.

Naar onze mening zijn er situaties denkbaar dat er aanvullend bewijs voorhanden is, maar dat kwantificering van het werkelijke privégebruik op basis van dit bewijs uitermate lastig is. De Belastingdienst heeft aangegeven dat er nog geen beleid is. Daarom kan men niet op voorhand aangeven welke gegevens noodzakelijk zijn om het werkelijk gebruik succesvol aan te tonen.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

De uitspraak van de Hoge Raad heeft naar onze mening tot gevolg dat er een vrije bewijsleer is ontstaan om het werkelijke privégebruik aan te tonen. Als er voor het verleden bezwaren openstaan (bijvoorbeeld op grond van de massale bezwaarprocedures), kan deze invalshoek eventueel gebruikt worden ter onderbouwing van deze bezwaren.

Onduidelijk is echter welke bewijslast door de Belastingdienst zal worden geaccepteerd. Het is raadzaam om af te wachten of hier op korte termijn duidelijkheid over komt. De bezwaarschriften privégebruik zijn daarnaast als massaal bezwaar aangemerkt, hetgeen inhoudt dat de behandeling ervan op landelijke niveau plaatsvindt.

Auteur

Joyce Bertens

Vraag en antwoord over BTW privé gebruik auto

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.