Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in vastgoedlichamen

Actualiteit | 19 december 2018

Wanneer aandelen in een vastgoed-BV worden geschonken kan, onder voorwaarden, op grond van de zogeheten ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ de heffing van schenk- en erfbelasting achterwege blijven en geldt een doorschuiffaciliteit voor de inkomstenbelasting voor de verkopende partij.

Deze vrijstelling geldt voor kinderen, kleinkinderen, broers, zusters of hun echtgenoten van de ondernemer. Hiertoe behoren ook pleegkinderen, halfbroers, halfzusters, pleegbroers en pleegzusters.

Een belangrijke vraag voor de vastgoedpraktijk is of er ook sprake kan zijn van een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Op 30 november 2018 heeft de Hoge Raad hieromtrent een interessante uitspraak gedaan.

Het ging in casu om een BV die vastgoed exploiteerde in die zin dat er daadwerkelijk sprake was van een onderneming. Er was dus niet (enkel) sprake van beleggingsactiviteiten. Alle aandelen van het vastgoedlichaam werden overgedragen aan familieleden. De Belastingdienst was van mening dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing kwam en de zaak kwam voor de rechter.

Nu er voor een situatie waarin het vastgoed zélf zou zijn overgedragen een beroep op de vrijstelling mogelijk was geweest, oordeelde De Hoge Raad dat dit ook heeft te gelden voor de situatie waarin niet het vastgoed maar de aandelen van het vastgoedlichaam werden overgedragen.

Naar de letter van de wet leek de vrijstelling voor een aandelenoverdracht niet mogelijk maar de Hoge Raad heeft nu dus bepaald dat in gevallen als deze feitelijk door de vennootschap ‘heen moet worden gekeken’.

Voor de praktijk is dit een belangrijke uitspraak. Wel zal dus in elke situatie moeten worden bekeken of een beroep op de vrijstelling mogelijk was geweest wanneer niet de aandelen maar het vastgoed zélf zou worden overgedragen. Omdat er in de praktijk nogal eens discussies rijzen met de fiscus of er inderdaad sprake is van een onderneming of dat er ‘slechts’ sprake is van beleggingsactiviteiten is het van belang dat dit goed wordt uitgezocht.

Auteur

Sander Gardebroek

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in vastgoedlichamen

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.