Werkgever bent u ingedeeld bij de juiste sector?

Actualiteit | 28 juli 2016

-Taxnews 1622 –

De Belastingdienst heeft onlangs aangekondigd dat zij bij werkgevers actief gaat controleren op de sectorindeling voor de premies werknemersverzekeringen. Volgens de Belastingdienst komt het namelijk regelmatig voor dat een werkgever een andere sector invult in de loonadministratie c.q. aangiftesoftware dan de sector die bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Daardoor kan het zijn dat die werkgever te weinig premies afdraagt en bij controle achteraf geconfronteerd wordt met flinke naheffingen. Maar het kan net zo goed zijn dat hij, zonder dat hij het weet, teveel premies afdraagt en zo onnodig hoge loonkosten heeft.

Het bedrijfsleven is op dit moment (juli 2016) ingedeeld in 69 hoofdsectoren, op basis van maatschappelijke functie en werkzaamheden die worden verricht. Uitgangspunt is dat werkgevers met gelijke werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten. Elke sector bestaat uit 1 of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan en kent zijn eigen premiepercentages. Die premies variëren van 0,24% tot maximaal 17,83% van het premieloon zodat het belang van de juiste sectorindeling dus erg groot kan zijn!

Nadat een werkgever zich heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel, beoordeelt de Belastingdienst de werkzaamheden en geeft een beschikking af waarmee de betreffende sectorindeling wordt vastgesteld. Als de werkzaamheden van één werkgever bij verschillende sectoren horen, wordt de werkgever aangesloten bij de sector van de werkzaamheden waarvoor het hoogste premieloon betaald wordt. Werkgevers die met andere werkgevers die verschillende werkzaamheden uitvoeren, een economische of organisatorische eenheid vormen, kunnen verzoeken om een zogenoemde groepsaansluiting. Indeling vindt dan plaats bij de sector onder welke het grootste deel van het totale premieloon van de aangesloten werkgevers valt en dat kan voordeel opleveren voor de werkgever. Ook kan op verzoek een zogenoemde gesplitste aansluiting plaatsvinden bij meer dan 1 sector.

Als er een structurele wijziging plaatsvindt in de activiteiten, bijvoorbeeld een fabriek die vanaf enig moment alleen nog maar als groothandel verder gaat, moet dat gemeld worden bij de Belastingdienst. Die beoordeelt dan de sectorindeling opnieuw en geeft een nieuwe beschikking af. Van die meldplicht blijkt niet iedereen op de hoogte te zijn. Vaak gaat een wijziging ook geleidelijk en is men zich niet bewust van de gevolgen daarvan voor de sectorindeling. Het is overigens ook van belang om bij de Kamer van Koophandel de omschrijving van de activiteiten van meet af aan goed op te geven en ook up to date te houden.

Belang voor de praktijk

Omdat de sectorindeling bij de start van het bedrijf plaatsvindt, kan het gemakkelijk gebeuren dat de sector indeling na verloop van tijd niet meer past bij de huidige werkzaamheden. Het is daarom goed om regelmatig na te gaan of u nog bent ingedeeld in de juiste sector. Daarmee kunt u voorkomen dat u met vervelende naheffingen geconfronteerd wordt. Maar misschien betaalt u wel teveel premie of kunt u wellicht premie besparen door te verzoeken om een gesplitste of een groepsaansluiting. Onze adviseurs zullen u graag helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Auteur

Joyce Bertens

Werkgever bent u ingedeeld bij de juiste sector?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.