Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen

Actualiteit | 13 april 2016

Het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II is op 12 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt onder meer de aanpassing van bijtelling voor de auto van de zaak. Daarnaast bevat het wetsvoorstel diverse maatregelen om de autobelastingen tussen 2017 en 2020 te vereenvoudigen. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, zullen de eerste maatregelen per 2017 ingaan.

Het wetsvoorstel zorgt dat het standaard bijtellingstarief voor de auto van de zaak vanaf 2017 wordt verlaagd naar 22%. Tegelijkertijd wordt de verlaagde bijtelling voor zuinige auto’s afgeschaft. Uiteindelijk blijft alleen een verlaagd tarief (4%) voor volledig elektrische auto’s over, zij het dat per 2019 dat tarief over maximaal € 50.000 geldt. Voor het deel van de cataloguswaarde dat daar eventueel bovenuit komt, geldt vanaf 2019 het reguliere (22%) tarief.

Naast de aanpassingen in de bijtelling wijzigt het wetsvoorstel diverse onderdelen in de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting BPM. Daar worden diverse stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s beperkt ten gunste van een generieke verlaging van deze belastingen.

Wijzigingen

De Tweede Kamer heeft nog enkele wijzigingen in het voorstel aangebracht. Bij de stemmingen zijn twee amendementen aangenomen. Ook twee moties konden op een kamermeerderheid rekenen. Een van de wijzigingen uit de amendementen betreft het bijtellingspercentage voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen 0 en 50 gram per kilometer (PHEV’s). In plaats van een stapsgewijze verhoging (17% in 2017 en 19% in 2018), gaat de bijtelling voor nieuwe PHEV’s al vanaf 2017 naar 22%. Wel blijft de motorrijtuigenbelasting voor deze auto’s tot en met 2020 op de helft van het reguliere tarief, in plaats van een driekwarttarief dat vanaf 2019 zou gaan gelden.

In de moties wordt het kabinet opgeroepen om ook de vanaf 2019 geldende, nieuwe dieseltoeslag in de motorrijtuigenbelasting wordt gebruikt voor een generieke verlaging en om een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto’s die met deze toeslag te maken krijgen.

Verlaging bijtellingspercentage voor bestaande auto onmogelijk

In de Tweede Kamer bestond nog angst dat werknemers en ondernemers straks in 2017 de standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) voor het privégebruik van hun huidige zakelijke auto met allerlei constructies zouden kunnen verlagen naar 22%. Volgens Staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit echter niet mogelijk. Van belang is de datum van eerste toelating. De regels die op dat moment van toepassing zijn, blijven 60 maanden gelden.

Inspelen op de nieuwe situatie

Het is wel mogelijk om in te spelen op de nieuwe situatie door bepaalde zaken uit te stellen of naar voren te halen. Men zou bijvoorbeeld een bestaand leasecontract dat in 2017 nog loopt, voortijdig kunnen eindigen en vervangen door een leasecontract voor een auto waarvan de datum eerste toelating op de weg is gelegen in 2017. Een andere mogelijkheid is het verlengen met een aantal maanden van een leasecontract dat bijvoorbeeld tot oktober 2016 loopt om op die manier pas in 2017 de beschikking te krijgen over een nieuwe auto. Welke mogelijkheden er zijn hangt af van de afspraken met de leasemaatschappij en de afspraken tussen werkgever en werknemer over de auto van de zaak.

Auteur

Alex Berkhout

Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.